சுவிட்சர்லாந்தில் குடியுரிமை

சுவிட்சர்லாந்தில் குடியுரிமை பெறுவதற்காக விண்ணப்பிப்பது எப்படி..?

Posted by - November 25, 2021
சுவிட்சர்லாந்தில் குடியுரிமை பெறுவதற்காக விண்ணப்பிப்பது எப்படி என்பது குறித்த சில பயனுள்ள தகவல்கள் இந்த கட்டுரையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 1. சுவிஸ்…
Read More
சுவிட்சர்லாந்தில் குடியுரிமை

உலகிலேயே சுவிட்சர்லாந்தில் குடியுரிமை பெறுவதுதான் மிகவும் கடினம் -ஏன் தெரியுமா..??

Posted by - November 24, 2021
உலகிலேயே சுவிட்சர்லாந்தில் குடியுரிமை பெறுவதுதான் மிகவும் கடினம் என்று கூறியுள்ளது சுவிஸ் புகலிடம் கோருவோர் மற்றும் வெளிநாட்டவர்களுக்கான சட்டங்களின் கண்காணிப்பு…
Read More
சுவிட்சர்லாந்தில் குடியுரிமை

சுவிட்சர்லாந்தில் குடியுரிமை கோருவதற்கான தேர்வில் கேட்கப்படும் சில வித்தியாசமான கேள்விகள்

Posted by - November 24, 2021
சுவிஸ் குடிமகனாக ஆக விரும்பும் அனைவரும், அதற்காக சுவிஸ் குடியுரிமைத் தேர்வு (citizenship exam) ஒன்றை எழுதி தேர்ச்சி பெறவேண்டும்.…
Read More