முக்கிய செய்திகள்

சுவிட்சர்லாந்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஏன் சுவிஸ் குடியுரிமை இல்லை..?

swiss baby citizen

சுவிட்சர்லாந்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஏன் சுவிஸ் குடியுரிமை இல்லை..? அமெரிக்கா, கனடா போன்ற நாடுகளில் வசிக்கும் வெளிநாட்டவர்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகள், தானாகவே அந்த நாட்டின் குடிமக்களாகிவிடுவார்கள். ஆனால் சுவிட்சர்லாந்தைப் பொருத்தவரை அப்படியில்லை.

ஒருவர் வாழ்நாள் முழுவதும் சுவிட்சர்லாந்தில் வாழ்ந்திருந்தாலும், அவருக்கு சுவிட்சர்லாந்தில் பிறக்கும் குழந்தை தானாகவே சுவிஸ் குடிமகனாக அல்லது குடிமகளாக ஆகிவிடாது.

சுவிட்சர்லாந்தில்,குழந்தைகளுக்கு,சுவிஸ் குடியுரிமை

இந்நிலையில், Social Democratic Party கட்சியைச் சேர்ந்த Paul Rechsteiner என்னும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், Green Party கட்சியைச் சேர்ந்த Lisa Mazzone என்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், சுவிட்சர்லாந்தில் பிறக்கும் வெளிநாட்டவர்களின் குழந்தைகள் தானாகவே சுவிஸ் குடிமக்களாகும் வகையில் ஆவன செய்யப்பட கோரி நேற்று நாடாளுமன்றத்தின் மேலவையில் விண்ணப்பம் ஒன்றை முன்வைத்துள்ளார்கள்.

Related posts